ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЧОВЕШКИ ПРОВЕРКИ

„Пазете се от злите работници, пазете се (…) защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христос Исус и не уповаваме на плътта“ (Фил. 3:2, 3).

Има такива, които са нуждаят в сърцата си от докосването на Божия Дух. Тогава вестта за това време ще е тяхното бреме. Те няма да търсят човешки проверки, нито нещо ново и непознато. Съботата от четвъртата заповед е изпитът за това време.

Именно тази Божия заповед, която почти никъде не се зачита, е пробната истина за това време. Идва време, когато всички, които се покланят на Бога, ще бъдат разграничени по този белег. Те ще бъдат отличени като Божии служители по този знак на верността им към Небето. А всички тестове, измислени от човеци, ще отклоняват умовете от великите и важни доктрини, които съставляват настоящата истина.

Желанието и планът на Сатана са да вмъкне между нас такива, които ще стигнат до големи крайности – хора с ограничен ум, които са критични и остри, и много упорити в поддържане на собствените си разбирания за това какво представлява истината. Те ще са взискателни и ще се опитват да наложат сурови задължения. Ще достигнат и в крайности в по-маловажните неща, докато в същото време ще пренебрегват по-важните от закона – правосъдието, милостта и Божията любов. Чрез делото на малцина от тази група цялото тяло от пазители на съботата ще бъде определено като фанатизирано и крайно.

Бог има специална задача за хората със стабилна опитност. Те трябва да защитават Неговата кауза. Трябва да разберат, че Божието дело не е поверено на хора, които чувстват, че е тяхна привилегия да действат според собствената си преценка, да проповядват каквото им харесва, и които мислят, че не са отговорни пред никого за делата и наставленията си. Оставете само веднъж този дух на самодоволство и независимост да владее в нашите среди и няма да има нито съгласуваност в действията, нито единство на духа, нито сигурност за делото или здрав растеж в каузата. Христос се моли Неговите последователи да бъдат едно, както Той и Отец са едно. Онези, които копнеят да видят тази молитва изпълнена, трябва да бдят и да спират най-малкия уклон към разединение. Трябва да се стремят да съхранят духа на единство и любов между братята.