НЕБЕСНИТЕ ЗВЕЗДИ ПАДАТ

„А веднага след скръбта на ония дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят“ (Мат. 24:29).

През 1833 г. се появи последното от знаменията, които Спасителят обеща като предвестници на второто Му пришествие. Исус каза: „Звездите ще паднат от небето“. Наближавайки във видение сцените, които трябваше да известят деня на Господа, Йоан заяви в Откровение: „(…) небесните звезди паднаха на земята, както когато смокиня, разклатена от силен вятър, мята неузрелите си плодове“. Това пророчество се изпълни по поразителен и впечатляващ начин при големия метеорен дъжд на 13 ноември 1833 г. Случи се най-продължителната и прекрасна демонстрация на падащи звезди, докладвана някога. „(…) в продължение на часове целият небесен свод над Съединените щати беше в огнено вълнение. От основаването на държавата не се е виждал такъв небесен феномен, който да е наблюдаван с толкова дълбоко възхищение от една група от хора и с толкова голям страх от друга“. Величието и невероятната му красота все още се повтарят в умовете на мнозина (…) Дъждът никога не е падал така изобилно, както метеорите към земята – на изток, на запад, на север и на юг – навсякъде беше едно и също. С една дума, цялото небе като че ли се бе развълнувало.

Според журнала на професор Силимън това явление е наблюдавано в цяла Северна Америка (…) От два часа в полунощ до разсъмване безспирна игра на блестящи, брилянтни светещи тела се разиграваше по цялото небе“ (R. M. Devens, American Progress; or, The Great Events of the Greatest Century, ch. 28, pars. 1-5) (…)

По този начин се прояви последният от знаците за Исусовото идване, по повод на което Исус каза на учениците Си: „Когато видите всичко това, да знаете, че съм близо при вратата“. След тези знамения Йоан видя и следващото надвиснало събитие – небесата се отдръпват като свитък, докато земята се разтърсва и всяка планина и остров се преместват от местата си, а нечестивите ужасени търсят да избягат, уплашени от присъствието на Човешкия Син.

Но Христос не е открил деня и часа на завръщането си. Точното време на второто идване на Човешкия Син е Божия тайна.