1. ЕСТЕСТВОТО НА ЧОВЕКА

 

Мъжът и жената са били направени по Божи образ със своя индивидуалност, със силата и свободата да мислят и действат. Макар и създадени като свободни същества, всеки от тях е представлявал неделимо единство от тяло, ум и дух, зависими от Бога за своя живот и дишане. Когато не са се покорили на Бога, нашите първи родители са отрекли своята зависимост от Него и са паднали от високото си положение на близост с Него. Божият образ в тях е бил помрачен и те са  станали подвластни на смъртта. Потомците им споделят тяхното паднало естество и последиците от него. Те се раждат със слабости и склонности към злото. Но Бог чрез Христос примирява света със Себе  Си и Светият Дух възстановява в каещите се грешници образа на техния Творец. Сътворени за слава на Бога, те са призовани да Го обичат и да се обичат един друг, както и да се грижат за природата около тях.

(Битие 1:26-28; 2:7; Псалом 8:4-8; Деяния на Апостолите 17:24-28; Битие 3 гл.; Псалом 51:5; Римляни 5:12-17; 2 Коринтяни 5:19, 20; Псалом 51:10; 1 Йоаново 4:7,8,11, 20; Битие 2:15)