7 правила за възпитание според учените от Харвард

Родителите обичат конкретни съвети, които да им помогнат да изберат правилния път по отношение на възпитанието на децата. А ако въпросните съвети идват от учени от Харвард, то е редно към тях да се отнесем с особено внимание.

1. Говорете с децата си

Общуването с вас ще им помогне да разберат света, в който живеят, и емоциите на хората около тях. Качествените отношения и разговори ще им помогнат да осъзнаят какво е в основата на общуването между хората.

2. Давайте им добри примери

Децата ще възприемат това, което казвате, ако виждат, че действително го вършите.

3. Разкажете им за нещата, които са наистина важни

Умението да мислите не само за себе си, да сте загрижени за чувствата на другите, да бъдете открити… Очевидните неща за възрастните невинаги са разбираеми за децата.
Старайте се да им внушите идеята, че не трябва да се държат подобаващо само пред вашия поглед, но и във всички други ситуации.

4. Дайте им възможност да ви помагат

Нека и те да имат задължения. Когато децата знаят, че нещо зависи от тях, по естествен начин се учат да помагат в семейните задължения.
Винаги им благодарете за помощта и ги учете да благодарят на всички, които правят нещо за тях.

5. Помогнете им да имат много гледни точки

Като цяло децата се срещат с неголяма група хора – семейство, приятели, съученици. Но светът е голям. Разкажете на малкото за други култури и за конкретните проблеми, с които хората се сблъскват в тях.
Научете ги да изслушват, особено онези, които се отличават от тях, за да се научат да съпреживяват.

6. Дайте им възможност да правят собствени изводи и неща за другите

Когато детето има проблем, обсъдете го. Поговорете. Нека то само да предложи решение. Говорете с него за етнически проблеми и за това какво трябва и какво може да се направи.

7. Научете децата да разбират, че чувстват

И в основата на решаването на конфликтите е самоконтрола. Научете детето да назовава емоциите си, както и да се справя с тях. Помагайте му да вижда чувствата и на другия човек.