НИЗКО СЪСТОЯНИЕ НА МОРАЛА

„А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие даже да не се споменават между вас, както прилича на светии“ (Ефес. 5:3).

Днес се шири обезпокоителна близост и интимност в разговорите ни, което показва низко състояние на мислите и морала. Рядко се среща истинското достойнство на характера. Почти не се наблюдават истинска скромност и сдържаност. Твърде малко са тези, които са чисти и неосквернени.

Приютените нечисти мисли стават навик, който оставя белези по душата и тя се опетнява. Едно грешно действие, сторено веднъж, става дефект, който не може да се премахне с нищо друго освен с кръвта на Христос. И ако този навик не се отстрани с решителност, душата се покварява и потоците, изтичащи от този осквернен извор, покваряват и други.

Има мъже и жени, които сами канят изкушението. Те отиват на места, където ще бъдат изкушавани. Не е възможно да не бъдат изкушавани, когато сами се поставят в компанията на нежелани общности. Най-добрият начин да се съхраним чисти от греха, е да се движим с необходимото внимание, да обмисляме винаги и при всички обстоятелства и никога да не се движим и действаме под влиянието на вътрешни импулси. Живейте винаги със страх от Бога пред очите си и можете да бъдете сигурни, че ще действате правилно.

Опасностите за морала, на които са изложени всички – и стари, и млади, се увеличават всекидневно. Моралното разложение, което наричаме поквара, намира обширно поле за дейност – мъже, жени, млади хора оказват плътско и дяволско влияние.

Онези, които са научили истината и нямат работа, съответстваща на вероизповеданието им, са обект на сатанинските изкушения. Те срещат опасности при всяка своя стъпка. Доведени са до контакт със злото, виждат и чуват неща, които възбуждат непобедените им страсти. Подвластни са на влияния, които ги водят дотам, че да изберат злото вместо доброто, защото не са с непоколебими сърца.

Няма други цели, от които толкова много да се нуждаем сега, колкото от подготовката на мъже и жени, които имат моралното нравственост да изчистят душите си от всяко петно на моралната поквара.