СТРАННОСТИ ВЪВ ВЯРАТА И ДУХЪТ НА СМИРЕНИЕ

„И духовете на пророците се покоряват на самите пророци. Защото Бог не е бог на безредие, а на мир, както и поучаваме всичките църкви на светиите“ (1 Кор. 14:32, 33).

Някои са опитали това, което наричат дарове, и казват, че Бог ги е поставил в църквата. Те имат лишени от логика, безумни изяви, които наричат „непознат език“, който е непознат не само на хората, но и на Бога, и на цялото небе. Такива „дарове“ са произлезли от хора, подпомогнати от големия измамник. Фанатизъм, фалшиво вдъхновение, фалшиво говорене на езици и шумни занимания – са смятани за дарове, дадени от Бога на църквата. Някои бяха подмамени и плодовете на всичко това не са за добро.

Има много неуморни духове, които няма да се покорят на дисциплина и ред. Мислят, че свободата им ще се ограничи и затова оставят настрана предупрежденията на собствената си съвест и на по-опитните. Божието дело няма да благоуспява, докато съществува разположение към непокорство спрямо реда и не се отстрани безразсъдния, неподреден дух на фанатизма в техните срещи. Впечатленията и чувствата не са сигурно доказателство за това, че човекът е ръководен от Бога. Сатана, ако не бъде забелязан, ще дава чувства и впечатления. Те не са сигурни водачи. Всички трябва да опознаят себе си напълно чрез доказателствата на Христовата вяра. Полезното изследване ще бъде свързано с издирване на способностите им и как чрез тях да събират плодове за Бога. Прахосване, шеги, неуморен непокорен дух трябва да бъдат порицани. Това не е доказателство за благодатта на Господа върху сърцето на хората да говорят и да се молят с умение по време на срещите, а след това да се отдават на грубо, безгрижно говорене и действия.

Божията истина никога няма да принизи, но ще издигне получателя, ще очисти вкуса му, ще освети преценката и ще го усъвършенства за живот с чистите и святи ангели в Божието царство.