ФАЛШИФИКАЦИИ!

„Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях“ (Исая 8:20).

Божият народ е приел Писанието като сигурна защита срещу влиянието на фалшиви учители и срещу измамливата сила на духовете на тъмнината. Сатана използва всеки възможен метод, за да попречи на хората да получат знание от Библията, защото нейните достъпни свидетелства разкриват измамите му. При всеки възход на Божието дело князът на злото е предизвикан да действа много по-активно. Сега той полага най-големи усилия за последната борба срещу Христос и Неговите последователи. Скоро пред нас ще се разкрие последната велика измама. Антихристът ще извършва чудните си дела пред очите ни. Фалшификацията толкова много ще прилича на истината, че ще бъде невъзможно да се различат освен с помощта на Свещеното Писание. Всяко твърдение и всяко чудо трябва да се провери посредством тяхното свидетелство.

Човекът, за когото правенето на чудеса е тест за вяра, ще открие, че Сатана може чрез различни видове измами да върши чудеса, които да изглеждат като знамения.

Той е лукав и хитър и ще използва фини измами, за да помрачи и обърка ума и да изкорени ученията за спасението. Тези, които не приемат Божието Слово такова, каквото е, ще бъдат вплетени в неговите примки.

Злите ангели са над нашия път всеки един момент. Те заемат различни позиции и вършат чудеса и знамения пред очите ни.

Някои ще бъдат изкушени да приемат тези чудеса като Божие дело. Болните ще бъдат изцелявани пред нас. Приготвени ли сме за изпитанието, което ни очаква, когато лъжливите сатанински чудеса се изявят напълно? Дали няма да бъдат оплетени много души в тези примки и вести? Чрез отделяне от простичките Божии наставления и заповеди и проявявайки внимание към басните, умът на мнозина се подготвя да приеме лъжливите чудеса. Сега всички трябва да се въоръжим за конфликта, към който скоро ще бъдем принудени да се присъединим. Вярата в Божието Слово, изучавано с искрена молитва и приложено в практиката, ще бъде нашата защита от сатанинската сила и ще ни направи победители чрез Христовата кръв.