РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛЪЖЛИВИ ВИДЕНИЯ

„Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете“ (Мат. 7:19, 20).

Сатана постоянно набляга върху измамата, за да отдалечава от истината. Последната измама на Сатана ще е да обезсили свидетелството на Светия Дух. „Където няма пророческо видение, людете се разюздават“ (Притчи 29:18). Лукавият ще работи по безобиден начин, по различни пътища и чрез различни посредници, за да измести доверието на остатъка от Божия народ в истинското свидетелство. Той ще даде лъжливи видения, за да се сгреши посоката и ще смеси лъжливото с истинското и така ще отвращава хора, така че да се отнасят към всяко нещо, което носи името „видение“, като към вид фанатизъм, но на чистите души, разграничавайки фалшивото от истинското, ще бъде дадено да ги различат.

Няма нищо по-вредно за интереса на един човек, за неговата чистота, за истините и святите му разбирания за Бога и за вечните и свещени неща – от непрекъснатата проява на внимание и възхваляване на това, което не е от Бога. То отравя сърцето и принизява разбиранията. Чистата истина може да бъде проследена до божествения ѝ Източник чрез пробуждащото, обновяващото и освежаващото влияние върху характера на получателя. Авторът на цялата истина помоли Своя Отец: „И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, Си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил (Йоан 17:20,21).

Събитията ще протичат непрекъснато така, че да причинят разединение, отделяне от истината. Поставянето на такива въпроси, критикуването, съденето на другите – не са доказателство за Христовата благодат в сърцето. Това не води до обединение. Такива дела са вършили в миналото хора, деклариращи, че имат чудесна светлина, докато в същото време са живели потопени в греха.