ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ – ЯСНО РАЗКРИТИ

„Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си пророците“ (Амос 3:7).

Събитията, свързани с края на благодатното време и с подготовката за времето на скръбта, са описани точно. Но повечето хора днес разбират тези важни истини дотолкова, доколкото биха ги разбрали, ако никога не им се бяха откривали. Сатана дебне, за да отклони всяко влияние, което би ги вразумило, и времето на скръбта да ги завари неподготвени за спасение.

Тъй като приближаваме края на съществуването на този свят, пророчествата, които се отнасят за последните дни, изискват изключително изучаване от наша страна. Последната книга на новозаветните писания е изпълнена с истини, които е належащо да разбираме.

Тържествените вести, както са били дадени по реда си в книгата „Откровение“, трябва да заемат първостепенно място в умовете на Божия народ.

Скъпоценното време отминава с шеметна бързина и съществува опасност да се окаже, че на мнозина ще бъде ограбено времето, което трябва да се отдели за прогласяване на вестите, които Бог е изпратил на един паднал свят. Сатана е доволен, като вижда, че е успял да отклони вниманието на нечий ум от изучаването на истините, тясно свързани с вечните реалности.

Свидетелството на Христос е свидетелство от най-тържествен характер, което трябва да бъде представено пред света. От начало до край в книгата „Откровение“ се намират най-скъпоценните и възвишени обещания, заедно с предупрежденията с най-важно и съдбоносно значение. Няма ли онези, които претендират, че имат познание за истината, да прочетат свидетелството, дадено на апостол Йоан от Христос? Тук няма място за никакви догадки или научни заблуди. Тук са представени истините, които засягат нашето настоящо и бъдещо добруване. Какво общо има житото с плявата?

Само прилежно изучавалите Писанията и приелите любовта на Истината ще бъдат защитени от великата измама, пленила света. Чрез свидетелството на Библията те ще открият измамника в прикритието му. Времето на изпитанието ще връхлети върху всички. Истинският християнин ще се разкрие именно чрез пресяването, предизвикано от изкушението. Здраво ли е стъпил Божият народ върху Словото, за да не се поддаде на сетивата си? Ще се придържа ли във време на криза към „Библията и само Библията“?