ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

„Така казва Господ на Силите: Ето, зло ще излезе от народ към народ, и голям ураган ще се повдигне“ (Йерем. 25:32).

Скоро всред народите ще възникнат печални беди; една скръб, която няма да престане, докато Исус не дойде. Както никога досега имаме нужда да се сплотим в едно, като служим на Онзи, Който е приготвил трона Си на небето, чието царство управлява над всичко. Бог не е изоставил Своя народ и нашата сила се състои в това да не Го изоставяме.

Божиите съдби са върху земята. Войни и слухове за войни, опустошения чрез огън и наводнения ни говорят ясно, че времето на скръбта, която трябва да се увеличава до самия край, е съвсем близо. Нямаме никакво време за губене. Светът е обхванат и раздвижен от духа на войната. Пророчествата от Данаил 11 глава са почти достигнали крайното си изпълнение.

Скоро между народите ще избухне с голяма мощ такава война, каквато сега никой не очаква. Настоящият ден е време, в което всички с нарастващ интерес следят световното развитие. Ръководители и държавници, мъже, заемащи отговорни постове, мислещи умове на мъже и жени от всички класи, са съсредоточили вниманието си към събитията, които се развиват около нас. Те наблюдават постоянно обтегнатите отношения между народите. Наблюдават напрежението, което е обхванало всеки земен елемент, и осъзнават, че светът е достигнал точката, след която ще се случи нещо велико и съдбоносно; че светът е на прага на огромна криза.

По благодат от Бога ни е подарено време на отсрочка. Сега всяка сила, дадена ни от небето, трябва да се употреби в работа за онези, които погиват в незнание. Не бива да има никакво отлагане. Истината трябва да бъде разгласена из тъмните места на земята.

В последните сцени от земната история ще се разрази война. Ще има епидемии, бедствия, глад. Дълбоките води ще напуснат бреговете си. Имот и живот ще бъдат унищожени чрез огън и наводнение. Трябва да се подготвим за живот в обиталищата, които Христос отиде да приготви за онези, които Го обичат. Там ще бъде нашата почивка от земните борби.