БОЖИЯТ НАРОД – ОБВИНЕН ЗА БЕДСТВИЯТА

„Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време“ (Откр. 12:12).

Тъй като човекът се е отдалечавал все повече и повече от Бога, Сатана е получил разрешение да владее над чадата на непослушанието. Хвърлил е всички сили за унищожението на човечеството. Бедствия по суша и море, имущество и живот са поглъщани от огън и наводнения. Сатана е решил да стовари отговорността за това на онези, които отказват да се поклонят на идола, който е направил. Посредниците му ще сочат към адвентистите от седмия ден като причина за скръбта. „Тези хора представляват заплаха за закона – казват те. – Не освещават неделята. Ако бяха принудени да се подчинят на закона за съблюдаване на неделята, тези ужасни наказания щяха да престанат“.

Едно след друго ще дойдат най-ужасни и неочаквани бедствия. Ако се обърне внимание на предупрежденията, отправяни от Бога, и ако църквите се покаят, връщайки се към своята вярност, тогава градове ще бъдат помилвани за определено време. Но ако хората, които са били подмамени, продължат по същия път, в който са ходили, като не зачитат Божия закон и представят лъжи пред човеците, Бог допуска да бъдат постигнати от бедствия, за да могат сетивата им да се събудят. Съдбите ще бъдат според греховността на хората и светлината на истината, която са имали. Ако са имали истината, точно според тази истина ще бъде и заслуженото наказание.

Сатана ще предложи и своето тълкуване на събитията, така че ръководни мъже да мислят така, както той желае; че бедствията, изпълващи земята, са в резултат от престъпването на неделята. Като мислят, че с това ще укротят Божия гняв, тези влиятелни мъже ще постановят закони за насилствено налагане на спазването на неделята. Като издигат този лъжлив почивен ден високо, те ще мислят, че служат на Бога и затова налагат фалшивата събота със закон. На онези, които почитат Бога чрез съблюдаване на истинската събота, ще се гледа като на неверни спрямо Господа, докато в същото време онези, които претендират за вярност, са истинските престъпници на Божия закон, като потъпкват съботата, постановена още в Едем.