НУЖДАТА ОТ МЪДРОСТ

„Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите и незлобиви като гълъбите“ (Мат. 10:16).

Ако човешките практики не влизат в противоречие с Божия закон, можете да се съобразявате с тях. Ако работниците не успеят да направят това, не само ще затруднят своята собствена дейност, но и ще попречат на онези, за които работят, като възпрепятстват приемането на истината от тях. В неделите съществува най-благоприятната възможност за онези, които мисионират, да ръководят неделни училища, като се опитат да достигнат до хората по възможно най-простичък начин, като изявяват любовта на Исус към грешниците и ги обучават в Писанията.

В момента изпитът не е за спазването на неделята. Ще дойде време, когато човеци не само ще забраняват работата в неделя, но и ще се опитат да накарат хората да работят в събота и да сложат подписа си за съблюдаването на неделята. В противен случай ще им бъдат отнети свободата и живота. Но времето за това все още не е дошло, тъй като истината трябва да бъде представена по-цялостно пред хората като свидетелство.

Светлината е, че Божиите служители трябва тихо да извършват своята работа, като проповядват величествените скъпоценни истини на Библията – Христос, и то разпнат, Неговата любов и безкрайна жертва, като показват, че причината, поради която Христос умря на кръста, е: Божият закон е неотменим, непроменим и вечен.

Учението за съботата трябва да бъде преподавано по ясен и категоричен начин, но внимавайте как ще постъпите с неделния идол! За мъдрия е достатъчна и една дума. Това, че се въздържате от работа в неделя, не означава, че приемате белега на звяра. И където това допринесе за напредъка на интересите на делото, то трябва да бъде извършено. Не трябва предизвикателно да ходим своеволно на работа в неделя.

Когато онези, които получат светлина относно съботата, застанат твърдо на страната на истината да пазят Божия свят ден, трудности ще се появят и ще нарастват, защото усилията ще бъдат насочени към тях, за да принудят мъже и жени да престъпват Божия закон. Точно тук те трябва да са непоклатими и да не нарушават Божия закон: и ако противопоставянето продължи да нараства и се превърне в преследване, нека обърнат вниманието си към Христовите думи: „Когато ви гонят от този град, бягайте в другия“.