ПРЕДСТОЯЩО

„Време е да подейства Господ, защото наруших закона Ти“ (Пс. 119:126).

Настъпва време, в което Божият закон в особен смисъл ще бъде направен невалиден в САЩ, а после и по цял свят. Управниците на народите ще наложат неделния закон чрез законодателни постановления и по този начин Божият народ ще бъде въвлечен в голяма опасност. Когато нацията ни със законодателните си органи приеме закони за ограничаване на свободата на личността по отношение на религиозните права, като наложи съблюдаването на неделята и приложи натиск върху онези, които пазят седмия ден – събота, тогава Божият закон, съгласно преследваните цели, ще бъде направен невалиден в нашата страна.

Когато земята, която Бог даде за убежища на Своя народ, за да могат да Му се покланят така, както им диктува собствената съвест; земята, в която в продължение на много години бе прострян щитът на Всемогъщия; земята, която Бог покровителстваше, като я направи хранилище на чистата Христова религия – когато тази земя се отрече тържествено чрез своите законодателни институции от принципите на протестантството и направи образ на римското вероотстъпничество чрез самоволната промяна на Божия закон – точно тогава е времето, когато окончателната дейност на човека на греха ще бъде разкрита. Протестантите ще прехвърлят цялото си влияние и сила на страната на папството. Чрез един национален акт, налагайки насилствено фалшивата събота, ще дадат живот и сила на покварената римска власт, като открият пътя за възстановяване на неговата тирания и принуда върху съвестта. Тогава ще настане време за Бог да работи с могъща сила за защита на Своята истина.

Пророкът казва: „Видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просветли от неговата слава. Той извика със силен глас: „Падна, падна великият Вавилон. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете ѝ, и да не споделите язвите ѝ; защото греховете ѝ достигнаха дори до небето, и Бог си спомни за нейните неправди“. Кога греховете ѝ стигат до небето? Когато Божият закон окончателно е направен невалиден чрез издаването на друг закон. Когато положението на Божия народ стане крайно тежко, Бог е принуден да се намеси и да покаже кой е Управителят на небето и земята. Докато сатанинската сила подбужда стихиите да действат, Бог ще изпрати светлина и подкрепа на народа Си, така че вестта на истината да се прогласи по целия свят.