ЖИВОТ В СВЕТЛИНАТА

“… с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени дотогава, докогато Бог дълготърпеше, за да покаже, казвам, правдата Си в настоящото време и да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус (Римляни 3:24-26).”

Грешникът не може да разчита на собствените си добри дела като средство за оправдание. Той трябва да стигне до онзи момент, когато ще изповяда всички свои грехове и ще приеме светлината частица по частица, докато тя изгрее върху пътеката му. Нужно е просто да улови чрез вяра безплатния и преизобилен дар, осигурен чрез Христовата кръв. Той вярва в обещанията на Бога, които чрез Христос стават за него освещение, оправдание и изкупление.

Ако този човек следва Исус, ще живее смирено в Светлината, ще се радва в нея и ще я разпръсква към другите. Оправдан чрез вяра, той ще носи със себе си веселие, бидейки послушен във всичко. В резултат ще притежава Божия мир. Душите, които са покорни на Бога, които Го почитат и изпълняват Словото Му, ще получат небесно просветление. В скъпоценното Божие Слово има чистота и възвишеност, както и красота, които без помощ от Бога човек не може да достигне и с най-висшите свои сили.

Никой от нас не е извинен при каквито и да е форми на изпитания, ако се пусне от десницата на Бога. Дори ако човешкото състрадание липсва, Бог все още ни обича и ни съчувства, протяга към нас Своята помагаща ръка. Божията вечна прегръдка обгръща душата, притичала се за подкрепа към Него. Бог копнее децата Му да отправят молбите си към Него и да Му се доверяват, че ще стори за тях всичко онова, което те самите не са способни да сторят за себе си.