Исус, нашият единствен пример

“Видях, че мнозина гледат на хора и сравняват живота си с техния. Никой друг, освен
Христос, не ни е даден за пример. Той е нашият истински Образец и всеки трябва да се
стреми да Му подражава.”

(“Съкровища от свидетелства” – 24 стр. Издателство Нов Живот, София)