A3 СЪМ С НЕГО

 

На една картинка е нарисувана овца, която върви на два крака и се е обърнала към вълк, който й е препречил пътя към вратата на кошарата.

До овцата е застанал човек с познато лице. Той има брада, състрадателни очи и властен поглед. Овцата говори на вълка като посочва човека и казва: „Аз съм с Него”. Доверието на овцата в Овчаря й придава голяма увереност.

В деня, когато Исус умира, са издигнати три кръста. Исус увисва на този в средата между двама престъпници. Единият от мъжете се подиграва на Спасителя, а другият Му казва: „Спомни си за мен, когато дойдеш в царството Си.” Исус отговаря: „Днес ще бъдеш с Мен в рая” (Лука 23:42-43).

Представете си за какво си е мислел човека, когато е издъхвал. Той е платил ужасна цена за престъплението си. Но сега, тъй като се е доверил на Исус, е приет в небето като Божие дете. Вероятно той е казал с увереност: „Зная, че не заслужавам да бъда тук, но съм с Него!”, като е посочил Исус. И Господ го е потвърдил: „Той е с Мен.”

Подобно на разбойника на кръста, всички ние се изправяме пред избор. Взели ли сте решение да се доверите на Исус? Можете ли да кажете с увереност: „Аз съм с Него”? Да ходим с Него и Той да е близо до нас – голяма увереност дава това убеждение. И в трудните дни на живота, и в смъртния час Христос си остава завинаги наше спасение.

 

„Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая.“ Лука 23:43

 

УВЕРЕНОСТТА, С КОЯТО ПОСРЕЩАМЕ ТРУДНОСТИТЕ В ЖИВОТА, ИДВА ОТ ДОВЕРИЕТО НИ В ХРИСТОС.