БОЖИИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ

//БОЖИИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ

Всички ни е сме Божии синове и дъщери по сътворение, но тези които имат вяра в Спасителя, са Божии синове и дъщери по изкупление.