За повечето хора латинският е мъртъв език. Въпреки това, до неотдавна той се преподаваше като избирателен предмет в много от европейските средни училища. Но сега рядко можете да намерите човек (освен някои лекари, филолози или богослови), който е учил този древен език. В най-добрия случай можем да разберем няколко от фразите, които все още се срещат като anno Domini (съкратено AD), „годината на нашия Господ”.

Ще ни бъде от духовна полза обаче ако последваме примера на музикалния гении Йохан Себастиан Бах. Той често изписвал в долния край на нотния лист буквите INDNJC, които се отнасят за латинските думи In Nomine Domini Nostri Jesu Christi, „В името на нашия Господ Исус Христос”.

Ние не сме гении, които композират вечна музика. Ние сме само обикновени хора, заети с обичайни дейности. Въпреки това, всичко което правим, трябва да бъде извършено INDNJC. Ако сме домакини, можем да приготвяме ядене и да мием чинии INDNJC. Ако сме учители, можем да подготвяме уроци и да оценяваме домашни INDNJC. Ако сме строители, можем да режем дървета и да забиваме пирони INDNJC.

Нека да прилагаме директивата на an. Павел в Колосяни 3:17: „Каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа.”

 

КОГАТО СЛУЖИМ В ИСУСОВОТО ИМЕ, ТОЙ СЕ ПРОСЛАВЯ.