СПИРТИЗЪМ И ПЪЛНО ОБРЪЩАНЕ

„Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум; и ближния както себе си“ (Лука 10:27).

Когато младежите излязат навън в света, за да се сблъскат с измамите му за вършене на грях, страст към трупане на пари, стремеж към развлечения и себезадоволяване, за изява, лукс и екстравагантност, хитрости, мошеничество, кражба и падение – с какви поучения трябва да бъдат посрещнати те?

Спиритизмът заявява, че хората са непаднали полубогове; че „всеки ум ще съди себе си“, че „истинското познание поставя хората над всеки закон, всички извършени грехове са без вина”; защото „каквото и да е, то е правилно“ и „Бог не съди“. Спиритизмът е дело на най-високо издигнатото творение на небето, паднало най-низко на земята. Тук той заявява на човеците: „Няма значение какво вършите, живейте както ви е угодно, небето е ваш дом“. По този начин множества са подвеждани да вярват, че желанието е най-висшият закон, че невъздържаността е свобода и човек трябва да дава сметка за действията си единствено само пред себе си.

С такъв вид учение, дадено още в самото начало на живота, когато импулсът е най-силен и изискването за себеобуздаване и чистота е най-наложително, къде са пазителите на добродетелите? Какво е онова, което трябва да предпази света от превръщането му във втори Содом?

В същото време анархия търси да помете всеки закон, не само Божествения, но и човешкия. Централизирането на богатства и сила, разнообразните възможности за забогатяване на малцина за сметка на мнозина, възможността по-бедните класи да се обединят за защита на интересите си; всесветското разпространяване на същите учения, които доведоха до Френската революция – всички те възнамеряват да включат целия свят в борба, подобна на тази, която сгърчи Франция.

Тези са влиянията, които трябва да бъдат посрещнати от младежите на днешния ден. Когато стоят пред прага на подобни превратности, те трябва сега да поставят основата на характера си.

Във всяко поколение и във всяка земя истинското полагане и образец за изграждане на характера са били едни и същи. Небесният закон, записан в Лука 10:27, великият принцип, разкрит в характера и в живота на нашия Спасител, е единствената сигурна основа и водач.